Nieopodatkowana pożyczka od przyjaciela

Jak podaje portal biznes.interia.pl umowa o pożyczkę to jedna z tych czynności, która jest opodatkowana podatkiem od czyności cywilno prawnych. Jak od każdej zasady występują wyjątki i zwolnione z podatku mogą być pożyczki udzielane przez znajomego w limitowanych kwotach. Główną zaletą pożyczek zawieranych wśród przyjaciół i znajomych są nie tylko szybkość, dostępność ale również niski koszt, gdyż podatek nie musi być naliczony.

Przed umową pożyczki udzielający pożyczki przenosi własność pożyczaną sumę pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy (bądź ilość rzeczy tego samego gatunku) Umowa pożyczki na sumę przekreczającą 5 mln zł powinna być zawarta na piśmie. Zawarcie umowy wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego (podatek od czynności cywilno prawnych, art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) i podatek ten, w wysokości 2% pożyczonej kwoty. Obciąża on pożyczkobiorcę, który jest zobowiązany w ciągu 14 dni złożyć deklarację PCC-3 i dokonać zapłaty.

Od tej  zasady możliwe jest jednak skorzystania ze zwolnienia, które pozwoli uniknąć konieczności odprowadzenia podatku także wtedy, gdy obie strony nie są spokrewnione. Od podatku zwalnia się także pożyczki udzielane na podstawie umowy między podmiotami innymi niż najbliższa rodzina lub osoby zaliczane do tzw. I grupy podatkowej (małżonk, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) o ile łączna wysokości kwoty nie przekracza: 5000 zł – od jednego podmiotu i 25 000 zł – od wielu podmiotów.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

 Autor: K.Malolepszy, Zdjęcie: Petra Bork  / pixelio.de