Niemcy negatywnie o Unii Europejskiej

Jak podaje portal Rp.pl coraz więcej Niemców jest negatywnie nastawionych do Unii Europejskiej, co stanowi zagrożenie dla tej organizacji. Jak wynika z badań powrotu do marki życzyłoby sobie aż dwie trzecie obywateli a niemal połowa (49%) jest przekonana, że bez UE ich sytuacja materialna byłaby lepsza. Wyniki te kontrastują w zestawieniu z rezultatami badań w Polsce czy Francji, gdzie podobne opinie podziela odpowiednio 28 i 34% badanych. 2/3 Francuzów jest też zwolennikami wspólnej waluty.

Ponad połowa Niemców jest przekonanych również, że bez członkostwa ich kraju w Unii mieliby większe szanse na rynku pracy. Niemcy, którzy uchodzili do niedawna za zwolenników integracji, gotowi do wielkich działań w imię zjednoczenia krajów, nie tylko przekazali część suwerenności Brukseli, ale również zasilali budżet UE w takim stopniu, w jakim nie czynił tego żaden inny kraj. Do tej pory w Niemczech nie było praktycznie żadnego oporu przeciwko sprawowaniu funkcji skarbnika UE, aż do momentu nastania kryzysu wspólnej waluty, zwłaszcza w kwestii wysokości kwot wysyłąnych do Grecji. Istnieje więc poważne niebezpieczeństwo pogłębiania eurosceptycznych czy nawet wrogich nastrojów w sprawie pogłębianiu integracji UE. Niemcy zaczynają domagać się zdefiniowania nieprzekraczalnej granicy procesu integracji oraz zakresu kompetencji Bundestagu w sprawach finansowych dotyczących UE. Jednocześnie mówi się coraz częściej o możliwości przeprowadzenia referendum, w którym obywatele odpowiedzieliby na pytanie: jaka Europa była dla nich do zaakceptowania.

Według badań Polacy nie spieszą się z wejściem do unii walutowej i tylko 18% deklaruje chęć, a aż 76% Polaków uważa, że zamiana złotych na euro pogorszyłaby sytuację w kraju. Polacy są jednak bardziej optymistyczni niż Niemcy i Francuzi w kwestii ofert pracy związanych z wspólnym rynkiem i co czwarty Polak uważa, że jego perspektywy zatrudnienia byłyby lepsze przed przystąpieniem do UE. Czy brak chęci Polaków i negatywne nastawienie Niemców wraz z kryzysem waluty oznacza koniec EUR?

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: K.Malolepszy Zdjęcie: Lupo  / PIXELIO