Negocjacja dokumentów

Negocjacja dokumentów – proces stosowany przez bank podczas wykonywania płatności uwarunkowanych. Operacja negocjacji dokumentów to ze strony banku badanie zgodności dokumentów, na podstawie których ma wypłacić pieniądze. Badana jest zgodnośc dokumentów między sobą oraz z wszelkimi zawartymi w nich warunkami i datami.