Młodzi przedsiębiorcy

Portal interentowy www.ekonomia24.pl podaje, iż młodzi ludzie chcący założyć działalność gospodarczą w małych miejscowościach napotykają przeszkody charakterystyczne dla prowincji: niedostateczną infrastrukturę oraz często niedecyzyjną administrację. Jednym ze sposobów zwiększania potencjały cywilizacyjnego małych oraz średnich miejscowości oraz wsi jest przedsiębiorczość ludzi łodych.

W czasach spowolnienia gospodarczego, gdy ludziom coraz trudniej jest znaleźć pracę, jedynym sposobem na życie może stać się założenie własnej działalności gospodarczej. Stąd usuwanie przeszkód utrudniających młodym start w prowadzenie biznesu jest jedym z kluczowych elementów wspierania innowacyjności gospodarki na terenach wiejskich oraz w małych i srednich miejscowościach.

Połowa młodych ludzi mieszkających na terenach wiejskich oraz w małych i średnich miejscowościach deklaruje chęć emigracji do dużych miast (dane wg badań opinii publicznej w przeciągu ostatnich dwóch lat). Około 3-4% osób, które zdecydowały się na pozostanie w miejscu dotychczasowego zamieszkania (tj na prowincji) zastanawia się nad prowadzeniem walsnego biznesu w przyszłości. To i tak nieco mniej niż procent ludzi chcących założyć własną dzialalność na terenie większych miast (tam o swoim biznesie myśli 6% ankietowanych). Z badań przeprowadzonych przez firmę Amway wynika, iż młodiz przedsiębiorcy wśród barier dla rozwoju przedsiębiorczości wymieniają: brak kapitału na rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy, sytuację gospodarczą w kraju, strach przed porażką oraz trudności administracyjne.  Ekonomiści podkreślają, iż nie istnieje jedno spektakularne działanie, które mogłoby spowodować wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości wśród młodych osób na prowincji. Wg nich, aby poprawić istniejącą sytuację nalezy wprowadzić cały szereg działań – między innymi zmiany w edukacji, sposobie sprawowania działalności lokalnej oraz w istniejącej infrastrukturze.

Przedsiębiorczośc młodych na prowincjach jest jednym ze sposobu zwiększania potencjału cywilizacyjnego. Dodatkowo, w czasach spowolnienia gospodarczego, gdzie coraz trudniej jest znaleźć pracę, prowadzenie własnego przedsiębiorstwa (nawet w skali mikro) może stac się sposobem na życie. Dlatego tak ważne staje się wspieranie przedsiębiorczości a szczególnie usuwanie przeszkód utrudniających młodym start oraz prowadzenie biznesu.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H.Mikulska, Zdjęcie: Wilhelmine Wulff_All Silhouettes  / pixelio.de