Metoda kasowa

Sposób obliczania kosztów i przychodów w określonym okresie rozrachunkowym na podstawie faktycznie poniesionych kosztów oraz uzyskanych wpływów. W rozliczeniach podatkowych może być stosowana przez małych przedsiębiorców, jako jedna z dwóch metod rozliczania podatki VAT, pozwalająca na rozliczenie podatku w chwili otrzymania zapłaty( do 90 dni od dostarczenia towaru lub usługi)