Marża

Wynagrodzenie banku udostępniającego kapitał. Udzielając pożyczki bank zwiększa stopę procentową, która przedstawia cenę pozyskanego kapitału o wielkość nazywaną marżą. Przedstawiana jest ona w postaci punktów bazowych( np. 30 bp.), procentowo (np. 15%) lub jako mnożnik stawki bazowej( np. 1,75x stawka LIBOR). Marża uzależniana jest od stopnia ryzyka kredytowego.