Lokata

Produkt bankowy, forma umowy finansowej z bankiem, zobowiązująca bank do wypłacenia kwoty zdeponowanej przez klienta po upływie określonego czasu, wraz z należnymi odsetkami. Jest to zainwestowanie kapitału w celu jego zabezpieczenia lub osiągnięcia zysku. Lokaty są obecnie jedną z najpopularniejszych form pomnażania oszczędności.