LIBOR

Średnia stopa procentowa, która dotyczy kredytów międzybankowych w Londynie. Wyznaczają ją cztery główne londyńskie banki. Ze względu na znaczenie londyńskiego rynku walutowego, LIBOR stanowi podstawę przy określaniu oprocentowania depozytów i kredytów. W każdym kraju istnieją analogiczne wyznaczniki, w Warszawie jest to WIBOR.