Leksykon

Słownik finansowy

Wkład własny

04/06/2014

Wkład, który wnosi kredytobiorca w celu pokrycia kosztów związanych z inwestycją, na którą zaciąga kredyt. Są to środki … Czytaj dalej

Słownik finansowy

Waluta

10/07/2012

Znak pieniężny, który występuje w postaci banknotów oraz monet. Waluta krajowa, to prawna jednostka monetarna odpowiednia dla danego … Czytaj dalej

Słownik finansowy

Karta płatnicza

10/07/2012

Plastikowa płytka, która ma wbudowany pasek nagnetyczny pozwalający identyfikować właściciela karty oraz określić kwotę, jaką ma on na … Czytaj dalej

Bank hipoteczny

10/07/2012

Bank hipoteczny- bank specjalizujący się w udzielaniu kredytów, głównie na potrzeby budowlane lub mieszkaniowe. Cechuje się zabezpieczeniem hipotecznym, … Czytaj dalej

Umowa kredytowa

10/07/2012

Umowa kredytowa jest porozumieniem o charakterze cywilnoprawnym (patrz: prawo bankowe) precyzującym warunki, na jakich kredytodawca zobowiązuje się przekazać … Czytaj dalej

Bank komercyjny

10/07/2012

Bank komercyjny jest to rodzaj banku funkcjonujący na zasadach wolnego rynku. Działania banku komercyjnego skierowane są na osiąganie … Czytaj dalej

Rata malejąca

10/07/2012

Pewna, ściśle określona partia spłaty kredytu, składającą się z części o stałej wartości czyli tzw. raty kapitałowej oraz … Czytaj dalej

Rata stała

10/07/2012

Część spłaty kredytu, w której partia kapitałowa i odsetkowa nie ulegają zmianie w przeciągu całego okresu zwrotu należności. … Czytaj dalej