Leasing operacyjny

Krótkoterminowa umowa o najem lub dzierżawę. Leasing operacyjny polega na czasowym udostępnieniu przedmiotu leasingu, bez przeniesienia prawa własności. Przedmiotem leasingu operacyjnego są przede wszystkim samochody oraz sprzęt komputerowy, dzięki czemu firmy zapewniają sobie stały dostęp do innowacyjnego wyposażenia. Ryzyko uszkodzenia lub kradzieży przedmiotu ponosi leasingodawca. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy i zwrotu sprzętu.