Leasing finansowy

Leasing finansowy- jest to umowa polegająca na oddaniu w użytkowanie określonej rzeczy, w zamian za raty leasingowe. Nie może być ona wypowiedziana przed upływem określonego czasu. Leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za użytkowanie danego przedmiotu i ryzyko z tym związane. Najczęściej pod leasing brane są specjalistyczne urządzenia oraz maszyny.