Leasing

Forma finansowania zakupu majątku trwałego, która stanowi alternatywę dla kredytów bankowych. Leasingodawca przekazuje określone dobro leasingobiorcy (na przykład samochód) na podstawie umowy leasingowej, w której zawarte są informacje dotyczące wysokości i częstotliwości rat leasingowych oraz czasu trwania najmu. Dodatkowe klauzulę odróżniają leasing od tradycyjnej dzierżawy.