Łatwiejsze zasady otrzymania kredytu

Projekt nowej rekomendacji ma na celu ułatwić bankom spełniającym normy jakościowe uproszczone zasady badań zdolności kredytowych. Tak czytamy na ekonomia24.pl. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zapewnia, że rekomendacja bedzie uchwalona do końca roku kalendarzowego i wejdzie w życie do kwietnia 2013.

Jeżeli bank będzie spełniał normy jakościowe t.j, współczynnik wypłacalności pow. 12 % wskaźnika Tier 1 powyżej 9 proc. Oraz normy płynnościowej określonej przez KNF. Uproszczona metodę będzie można zastosować w przypadku pożyczek i kredytów ratalnych tylko jeżeli ich kwota nie przekracza dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jezeli chodzi o kredyty i pożyczki inne niż ratalne, nowy projekt rekomendacji To będzie stosowany w przypadku klientów o co najmniej sześciomiesięcznej współpracy z bankiej, jeżeli ich kwota nie przekroczy trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli klient współpracuje z bankiem co najmniej dwanaście miesięcy może sie wtedy starać o kredyt lub pożyczkę o kwocie równej 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku klientów, którzy nie mają historii w banku uproszczona metoda dot. tylko pożyczek lub zobowiązań do kwoty połowy przeciętnego wynagrodzenia (które obecnie wynosi 3686 zł brutto w Polsce. Przy uproszczonej metodzie klienci starający się kredyt nie będą musieli dostarczać zaświadczenia o zarobkach. Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF poinformował, że 90% banków na rynku polskim spoełniałją wymagania umożliwiające stosowanie uproszczonej metody badań. Komisja Nadzoru Finansowego dodaje, że banki będą mogły przeznaczyć na dywidendę maksymalnie 75% zysku osiągniętego w 2012 roku.

Rekomendacja skierowana jest do banków oraz do oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych. Przedstawiciele KNF nie wykluczają, że w przyszłości wydadzą zalecenia dotyczące oceny zdolności kredytowej także w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowych. Nie nastapi to jednak szybko. KNF czeka najpierw na raport z analizy SKOK i audyt. Dopiero na tej podstawie będą oceniac czy potrzebne jest wprowadzenie zaleceń. Na przełomie października i listopada zostanie przedstawiony projekt znowelizowanej rekomendacji S, dotyczącej kredytów hipotecznych. – Zaproponujemy inny standard liczenia zdolności kredytowej w miejsce tego, który zakłada, że można ją wyliczać maksymalnie na 25 lat – powiedział Kwaśniak.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: K. Jankowska, Zdjęcie: PIXELIO