Kurs walutowy

Jest to cena obcego pieniądza wyrażona w walucie krajowej. Zazwyczaj kurs wymiany ustalany jest rynkowo poprzez zrównanie popytu i podaży pary walutowej. Jest to tzw. kurs rynkowy niekontrolowany gdyż władze monetarne nie kontrolują zmian kursu. Znany jest również kurs sztywny ustalany przez władze centralne nie zmienny w dłuższym czasie.