Księga wieczysta (kw)

Księga wieczysta to dokument prawny złożony w sądzie i prowadzony w formie rejestru. Księga wieczysta opisuje nieruchomość. Zawiera informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji lub ewentualnych hipotekach (wpisanych obciążeniach). Księga wieczysta zakładana jest przez właściciela nieruchomości, działki lub gruntu, albo na wniosek organu administracji państwowej czy z urzędu.