Krótka pozycja niedopasowana

Krótka pozycja niedopasowana (inaczej: krótka pozycja płynności) – zostaje ujawniana w trakcie sporządzania bilansu bankowego, polega nie niezgodności okresów zapadalności adekwatnych do siebie składników pasywów i aktywów. Aktywa o dłuższej dacie zapadalności są finansowane pasywami o krótszym okresie wymagania spłaty. Bank ryzykuje stratę, gdy następuje zmiana stóp procentowych.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aplikuj teraz