Kredyt odnawialny

Rodzaj zadłużenia finansowego polegający na tym, że po spłacie raty, stanowiącej część zadłużenia, następuje zmniejszenie długu, który można ponownie zwiększyć poprzez zaciągnięcie kolejnego zobowiązania, którego limit jest ściśle określony w umowie. Tego typu kredyt jest dobrym rozwiązaniem dla firm mających regularny dostęp do środków finansowych.