Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to jedna z form kredytu udzielanego firmom przez banki. Przeznaczeniem środków pochodzących z kredytu obrotowego jest finansowanie bieżących potrzeb firmy takich, jak zakup surowców, czy wspomaganie sprzedaży. Kredyt udostępniany jest zwykle w rachunku bieżącym, a jego okres spłaty najczęściej nie przekracza roku.