Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy- jest to kredyt krótkoterminowy. Udzielany jest pod zastaw ruchomości, np. papierów wartościowych, metali szlachetnych lub towarów. W razie nie wywiązania się dłużnika ze swoich zobowiązań finansowych, bank przejmuje prawa do przedmiotu i może go sprzedać. Jedną z cech tego kredytu jest także wysokie oprocentowanie.