Kredyt

Przekazanie określonej w umowie ilości towarów bądź kwoty środków pieniężnych przez wierzyciela dłużnikowi. Kredytobiorca ma wyznaczony czas na spłatę całego kredytu wraz z odsetkami, które stanowią zysk wierzyciela. W Polsce jedynie banki są uprawnione do udzielania kredytów, przy czym mogą ich udzielać wyłącznie osobom posiadającym zdolność kredytową.