Kredyt inwestycyjny Bez opcji SEO

Kredyt inwestycyjny to rodzaj kredytu długoterminowego, którego przeznaczeniem jest sfinansowanie nakładów inwestycyjnych kredytobiorcy np.: zakup maszyn, linii technologicznych itp. Kredyt przyznawany jest zwykle w wysokości około 60% kosztów całej inwestycji. Pozostała część nakładów na inwestycję powinna pochodzić od kredytobiorcy. Jest to dla banków znakiem zaangażowania kredytobiorcy w powodzenie projektu.