Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny- jest to długoterminowy kredyt bankowy, udzielany pod zastaw przedmiotu kredytu. Wymaga on wpisu do księgi wieczystej. W razie nie wywiązania się dłużnika ze zobowiązań kredytowych, prawa własności zabezpieczenia przechodzą na wierzyciela. Ten rodzaj kredytu udzielany jest najczęściej na zakup lub budowę nieruchomości.