Kredyt dyskontowy

Kredyt dyskontowy to rodzaj kredytu obrotowego. Udzielany jest za poręczeniem wekslem, który przyjmuje kredytodawca. Wielkość kredytu dyskontowego odpowiada kwocie, na jaką opiewa weksel minus odsetki dyskontowe. Kredyt dyskontowy jest kredytem odnawialnym. Umowy dotyczące tego rodzaju kredytów zawierane są zwykle na okres od trzech do sześciu miesięcy.