Kredyt denominowany Bez opcji SEO

Kredyt denominowany to kredyt, który, jakkolwiek wypłacany jest w złotych, to w momencie uruchomienia przeliczany jest na inną, określoną walutę. W walucie naliczane są raty oraz odsetki, które później przeliczane są z powrotem na złote. Kredyt spłacany jest w złotych.