Kredyt czekowy

Kredyt czekowy to jeden z rodzajów kredytów w rachunku. Kredytobiorca zobowiązany jest do złożenia do inkasa w banku czeków, z których wpływy stanowić mają spłatę kredytu. Kredyt jest odnawialny, co oznacza, że spłacane kwoty można ponownie wykorzystywać do sumy oraz w czasie określonymi w umowie.