Kredito24 wyróżnione certyfikatem odpowiedzialnego pożyczkodawcy

Kredito24 zostało wyróżnione certyfikatem przez Loan Magazine, jako firma odpowiedzialna i przyjazna klientowi. Dbamy nie tylko o wysoką jakość świadczonych usług, lecz także komfort klienta- udzielając szczegółowych informacji dotyczących pożyczek naszych kontrahentów.

Loan Magazine stworzył kodeks postępowania, dzięki któremu ocenia pracę instytucji pozabankowych. Kryteria, jakie są brane pod uwagę podczas oceny przedsiębiorstw to przede wszystkim uczciwość wobec klienta oraz informowanie go o prawach i obowiązkach przysługujących pożyczkobiorcy.

 

Dzięki takim działaniom, Loan Magazin chce promować wiarygodne firmy i działać na rzecz poprawy rynku instytucji kredytowych. Dbając o interesy i bezpieczeństwo pożyczkobiorców, stworzono 7- punktowy kodeks, pouczający o kryteriach, jakie powinien spełniać odpowiedzialny pożyczkobiorca.

Według Magazynu, każda uczicwa instytucja finansowa powinna:

  1. Precyzyjnie szacować zdolność kredytową pożyczkobiorcy

  2. Posiadać czytelną i zrozumiałą ofertę

  3. Udzielać szczegółowych odpowiedzi dotyczących pożyczki

  4. Informować pożyczkobiorcę o ponoszonych kosztach zaciągnięcia zobowiązania

  5. Udzielać informacji na temat możliwości rezygnacji z pożyczki oraz formy i czasu zwrotu pieniędzy

  6. Informować o kosztach ponoszonych w procesie windykacyjnym

  7. Rozpatrywać skargi oraz reklamacje zgłaszane przez klientów

Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do zapoznania się z radami ekspertów Kredito24 na temat odpowiedzialnego pożyczania:  http://www.infofinanse24.pl/ekspert-radzi/loan-magazine-wyroznia-odpowiedzialne-firmy-pozyczkowe