Kredito24 o ograniczeniu RRSO

Kredito24, tak jak inne firmy pożyczkowe, zobowiązana jest podawać informację o RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania). Zgodnie z założeniem Ustawy o kredycie konsumenckim, ma to na celu ułatwienie klientowi wyboru najkorzystniejszej pożyczki.

 

RRSO obliczana jest za pomocą skomplikowanego wzoru, uwzględniającego wszystkie koszty, związane z udzieleniem pożyczki. Do kosztów tych zaliczają się m.in. ubezpieczenie pożyczki oraz prowizje. Jednakże warto zaznaczyć, iż wielkość ta podawana jest w skali rocznej. Zatem nie może ona stanowi dokładnego odwzorowania w przypadku pożyczek udzielanych na okres od paru dni do 1,5 miesiąca.

 

 

W przypadku naszej pożyczki, zaciąganej na okres 30 dni, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 2218%, co nie jest adekwatne do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Pożyczkobiorcę. Żadna firma pożyczkowa, nie pobiera tysięcy procent odsetek.

 

Obecnie, Komisja Nadzoru Finansowego planuje wprowadzić ograniczenia w wysokości maksymalnego RRSO. Ograniczenie tego wskaźnika do kilkukrotności jakiejś ze stóp procentowych, może spowodować nawet upadek firmy pożyczkowej, a co za tym idzie, koniec możliwości zaciągania pożyczek krótkoterminowych.

 

Może to być niekorzystne dla tych klientów, którym zależy na otrzymaniu szybkiej pożyczki, na krótki okres, ponieważ bank nie udzielają małych kredytów krótkoterminowych.

 

Więcej o nas w www.forbes.pl.