Kredito24 nawiązało współpracę z Kancelarią Medius SA

Kredito24 jako odpowiedzialny pożyczkodawca dbający o interesy swoich Klientów nawiązało współpracę z Kancelarią Medius SA, spółką notowana na rynku NewConnect. Medius jest czołową firmą prawno – windykacyjną działającą na obszarze całego kraju. Kancelaria zajmuje się usługami finansowymi z nakierowaniem na obsługę wierzytelności dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach współpracy. Kancelaria Medius zajmowała się będzie odzyskiwaniem finansowania od dłuzników zalegających ze spłatą pożyczki udzielonej przez Kredito24. 

 

Warto dodać w tym miejscu, że każdorazowo przestrzegamy naszych Klientów przed konsekwencjami płynącymi z związku z faktem niespłacenia pożyczek na czas. Wiążą się z nimi nie tylko opłaty dodatkowe, ale także w konsekwencji dalszego unikania spłaty – skierowanie sprawy na drogę postępowania windykacyjnego.  Zasady, jakimi się kierujemy to przede wszystkm jasność i przejrzystość opłat bez ukrytych kosztów – jedynymi opłatami dodatkowymi są te wynikające z opóźnień w spłacie zobowiązania. Kredito24 pracuje na podstawie skomplikowanego algorytmu, na podstawie którego jesteśmy w stanie określić, czy dana osoba aplikująca o chwilówkę będzie w stanie spłacić ją na czas. Dbamy o dobro Klienta – na prośbę pożyczkobiorców możemy przedłużyć obowiązujący termin spłaty w trybie określonym w umowie pożyczki. Każdorazowo zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta – dzięki temu są Państwo w ciągłym kontakcie z nami i mogą na bieżąco śledzić status swojego zobowiązania (więcej informacji na temat odpowiedzialnego zaciagania pożyczek znajduje się na stronie: http://www.kredito24.pl/content/glowne-zasady-odpowiedzialnego-zaciagania-pozyczek).

Informacje na temat konsekwencji związanych z konsekwencjami finansowymi wiążącymi się z nieterminową spłatą zobowiązania znajdują się na naszej stronie głównej www.kredito24.pl -zapraszamy serdecznie do ich lektury. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi konsultantami w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z Państwa strony. Dla Kredito24 to dobro i zadowolenie Klientów stanowi bowiem wartość nadrzędną. Czekamy na Państwa sugestie!