Kredito24 członkiem Związku Firm Pożyczkowych

Kredito24, jako odpowiedzialny pożyczkodawca, przystąpił w ostatnich dniach do Związku Firm Pożyczkowych.  Zadaniem nowopostałej organizacji jest między innymi zmiana złej opinii, jaką branża ma przez nieuczciwych pożyczkodawców oraz wypracowanie kodeksu zasad etycznych obowiązujących w branży. Co prawda będzie on obowiązywał tylko firmy zrzeszone w związku, ale założyciele liczą, że liczba członków ZFP będzie ciągle wzrastać.  Członkostwo w Związku ma być także gwarancją wysokiej jakości usług.

 

 

 

Kolejnym z założeń ZFP jest ustanowienie reprezentacji w całej branży. Związek ma być stroną w dyskusji nad uregulowaniem rynków pożyczek pozabankowych. Prezes ZFP mówi: zależało nam, żeby jak najszybciej rozpocząć działalność, bo nie chcemy przegapić momentu, gdy coś, co nas dotyczy, zostanie przyjęte bez naszego udziału.

 

Trzecim powodem założenia Związku są działania prokonsumenckie, które zmierzają do budowania świadomości odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych. Misją organizacji jest natomiast samoregulacja branży przez promocjęi egzekwowanie wysokich standardów w niej obowiązujących.

 

ZFP będzie pracowało nad certyfikowaną listą zaufanych firm pożyczkowych, kodeksem dobrych praktyk branżowych, listą praktyk niedozwolonych, monitoringiem i raportami o branży. Powstaną organy jak rada etyki i komitet programowy stowarzyszenia. Dla konsumentów planujemy liczne akcje edukacyjne przy współpracy z mediami, rzetelne analizy i porównania ofert rynkowych, wsparcie prawne i mediacje w sytuacjach spornych oraz bezpłatną infolinię ekspercką.

 

Związek liczy obecnie sześciu członków. Są to firmy, które reprezentują połowę rynku pożyczek online. Według szacunków jego założycieli to ok. 0,5 mld zł udzielanych pożyczek rocznie.

 

O organizacji szerzej przeczytać można na stronie  www.zfp.org.pl