Konsola

Rodzaj obligacji wieczystych czyli takich, których nie można wykupić i które nie mają żadnego terminu zapadłości (czasu między powstaniem roszczenia finansowego a datą, kiedy ma być zapłacone). Odsetki obligacji wieczystych (konsola) są płacone w sposób ciągły. Posiadacz obligacji otrzymuje nieskończony strumień odsetek, zwany rentą wieczystą.