Komercyjny weksel inwestycyjno-terminowy

Jest to papier wartościowy przeznaczony dla poważnych inwestorów. Jest on odpowiednikiem bonów komercyjnych, które są emitowane na zagranicznych rynkach. Jest on oparty na prawie wekslowym. Ma on krótki okres wykupu i jest emitowany przez firmy o mocnej pozycji na rynku kapitałowym. Jego wiarygodność potwierdza bank uczestniczący w emisji weksla.