Komunikat Prasowy: Kredito oferuje szybkich kredytów online: do 1800 złotych w ciągu 10 minut, przez całą dobę


Szanowny Panie Redaktorze,

Kredito24 (www.kredito24.pl)  to szybkie i nieskomplikowane rozwiązanie mniejszych problemów finansowych. Przedsiębiorstwo, któregosiedziby mieszczą się w Warszawie i Hamburgu, udziela małych kredytów wwysokości od 100 do 1 800 złotych w ciągu 10 minut. Rozwiązanie to umożliwia klientom pozbycie się chwilowych trudności finansowych i uzyskanie pożyczki w krótszym czasie niż na innych platformach.

Celem Kredito24, innowacyjnego przedsiębiorstwa „start-upu” z udziałem europejskich inwestorów, jest oferowanie klientom możliwie najlepszych usług. Kredito oferuje w pewnym sensie pożyczkę 2.0:  przedsiębiorstwo łączy innowacyjną technologię, to znaczy analizę dużych pakietów danych w czasie rzeczywistym, z nieskomplikowanym procesem obsługi klientów.

Proszę znaleźć pełną informację prasową poniżej jako tekst i tylko jako PDF w załączniku. Możesz pobrać logo firmy tutaj: http://www.kredito24.pl/content/prasa

 

Kredito: Szybkie i nieskomplikowane rozwiązanie drobnych problemów finansowych

  • Start-up Kredito oferuje możliwość szybkich kredytów online: do 1800 złotych w ciągu 10 minut, przez całą dobę
  • Przyznawanie kredytów dokonywane jest napodstawie innowacyjnego algorytmu, który wszystkich wnioskodawców  traktuje uczciwie i jednakowo

Kredito24 (www.kredito24.pl)  to szybkie i nieskomplikowane rozwiązanie mniejszych problemów finansowych. Przedsiębiorstwo, któregosiedziby mieszczą się w Warszawie i Hamburgu, udziela małych kredytów wwysokości od 100 do 1 800 złotych w ciągu 10 minut. Rozwiązanie to umożliwia klientom pozbycie się chwilowych trudności finansowych i uzyskanie pożyczki w krótszym czasie niż na innych platformach.

Celem Kredito24, innowacyjnego przedsiębiorstwa „start-upu” z udziałem europejskich inwestorów, jest oferowanie klientom możliwie najlepszych usług. Struktura opłat jest przejrzysta: brak ukrytych kosztów i nieczytelnych warunków. Decyzja o zdolności kredytowej podejmowana jest na podstawie specjalnego algorytmu, który umożliwia obiektywne rozpatrzanie wniosków w ciągu 10 minut przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Oferta Kredito24 jest dogodna dla klienta, elastyczna i profesjonalna. Kredytobiorca sam decyduje o wysokości i okresie spłaty kredytu i wie, jakie ponosi koszty.  Sebastian Diemer, założyciel i prezes przedsiębiorstwa, mówi: „Obecnie otrzymanie kredytu często wiąże się z trudnościami. Dlatego stworzyliśmy algorytm, który wszystkich klientów traktuje w sposób jednakowy i obiektywny. W ciągu kilku minut następuje automatyczne porównanie ponad 2 000 danych. Naszym celem nie jest udzielenie jak największej ilości pożyczek, lecz przyznawanie ich tylko tym klientom, którzy faktycznie mogą je spłacić”. Cały proces udzielania kredytu opiera się na zasadzie prostej obsługi i wydajności: weryfikacja tożsamości odbywa się w ciągu kilku minut i bez konieczności dostarczania wszelkich dokumentów, dzięki czemu, w porównaniu z ofertą konkurencji, czas oczekiwania na pożyczkę – od chwili złożenia wniosku do momentu wypłaty – w serwisie Kredito24.pl jest najkrótszy.

Inwestorami Kredito są znane niemieckie i europejskie przedsiębiorstwa, jak na przykład spółka handlowa Digital Pioneers N.V., Point Nine Capital z Panem PawłemChudzińskim oraz przedsiębiorca Stefan Glänzer (Passion Capital) i Felix Haas, prezes i współzałożyciel Amiando.

Technologia i ochrona danych

W firmie Kredito24 wszystkie wnioski rozpatywane są w sposób obiektywny i uczciwy. W tym celu opracowany został algorytm, który w bardzo krótkim czasie dokonuje sprawdzenia dużej ilości danych, na podstawie których podejmowana jest ugruntowana i obiektywna decyzja o zdolności kredytowej osób. W celu potwierdzenia tożsamości system wykorzystuje przykładowo także profile na portalach społecznościowych. Szeroki zakres kontroli gwarantuje, że na decyzję o udzieleniu kredytu wpływ mają nie tylko pojedyncze aspekty, lecz całościowy obraz. Kredito24 dąży do zapewnienia swoim klientom jak najlepszych usług.

Wszelkie dane użytkowników są przechowywane w sposób bezpieczny dzięki najwyższym standardom zabezpieczeń stosowanym przez platformęKredito24.pl. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami polskiej ustawy o ochronie danych  i  ustawy o mediach elektronicznych; optymalną ochronę danych gwarantuje także zewnętrzny administrator ochrony danych oraz 256- bitowy certyfikatbezpieczeństwa SSL.

Przyczyny: Małe kredyty w Polsce

Kredito oferuje w pewnym sensie pożyczkę 2.0:  przedsiębiorstwo łączy innowacyjną technologię, to znaczy analizę dużych pakietów danych w czasie rzeczywistym, z nieskomplikowanym procesem obsługi klientów. Diemer wyjaśnia: „Od czasu wprowadzenia zasad Rekomendacji T i wiążącego się z tym ograniczenia przyznawania kredytów bankowych, małe pożyczki cieszą się w Polsce dużą popularnością. Kredito jako pierwszy wypełnił ten segment rynku przy wykorzystaniu koncepcji technologicznej, która nie tylko umożliwia szybką wypłatę dla indywidualnych kredytobiorców, lecz prowadzi także do obiektywnego i skuteczniejszego zaopatrywania polskich obywateli w kapitał.