Komercyjne papiery dłużne

Komercyjne papiery dłużne – papiery wartościowy, na których wykup obowiązuje krótki okres czasu – od 7 dni do 12 miesięcy. Podmiotem emitującym komercyjne papiery dłużne jest osoba prawna. Celem emisji jest zdobycie kapitału obrotowego, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w konkretnym państwie. Najczęściej emisja papierów dłużnych jest niepubliczna. Mogą to byc bony, weksle, obligacje.