Klient

Klientem banku jest każdy podmiot (zarówno osoba fizyczna, jak i firma), który wykorzystuje proponowane przez bank produkty bankowe. W takim ujęciu hasła, klientami określa się także inne banki, fundacje, jednostki budżetowe, organizacje, itp. Poprzez świadczenie usług na rzecz klientów banki uruchamiają przepływ środków pieniężnych w gospodarce.