Karta płatnicza

Słownik finansowy

Plastikowa płytka, która ma wbudowany pasek nagnetyczny pozwalający identyfikować właściciela karty oraz określić kwotę, jaką ma on na swoim koncie w banku. Za pomocą karty płatniczej można dokonywać płatności przelewem środków z rachunku posiadacza karty na rachunek bankowy wierzyciela. Wyróżnia się trzy rodzaje kart: debetowe, obciążeniowe oraz kredytowe.