Karencja

Karencja – przedział czasowy, kiedy kredytobiorca jest zwolniony od konieczności spałacania zaciągniętego kredytu. Obciążenia finansowe są odłożone w czasie. Karencja jest korzystna dla kredytobiorcy, gdy prognozy finansowe wskazują, że jego przyszła płynność finansowa będzie większa niż dotychczas i na tyle wysoka, by spłacić zaległości.