Kapitalizacja spółki

Jest to popularne pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, określające wartość, jaką dobra finansowe danej spółki odgrywają na rynku. Wartość ta obliczana jest na podstawie stosunku wszystkich,wypuszczonych przez tę spółkę akcji na rynek do ich aktualnej ceny. Im wyższa jest kapitalizacja spółki, tym większe jest jej znaczenie na rynku.