Kapitalizacja odsetek

Sposób oprocentowania lokaty bankowej, polegający na dopisywaniu odsetek do początkowego kapitału, przez co zwiększa się kwota lokaty. W kolejnym okresie umownym odsetki naliczane są już od wyższej kwoty, dzięki czemu w kolejnych okresach lokata przynosi coraz większe odsetki. Kapitalizacja odsetek może następować corocznie, co pół roku, co miesiąc lub nawet codziennie. Częstsza kapitalizacja odsetek zwiększa wartość lokaty i zysk, jaki może przynieść.