Już w poniedziałek pierwszy dzień szkoły. Zapoznaj się z reformą edukacji

W ubiegłym roku sześciolatek, który nie radził sobie w szkole, mógł się cofnąć do przedszkola. Nie należało to prostych czynności, ale było możliwe. Dyrektor szkoły przyjmujący do pierwszej klasy dziecko nie objęte obowiązkiem szkolnym (oznacza to dziecko w wieku 6-ściu lat), mógł wydać tzw. decyzję administracyjną, opartą na podstawie obserwacji, że sześciolatek nie radzi sobie wśród siedmiolatków.

Decyzję tą można było uchylić na podstawie art.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Dzięki takiej decyzji sześciolatek mógł wrócić do przedszkola i nie miał obowiązku chodzić do szkoły/ Od tego roku jednak przepisy się zmieniły i nie będzie już takiej możliwości. Dziecko zapisane do szkoły zapisane wraz z siedmiolatkami nie będzie miało już prawnej możliwości wycofania się z obowiązku szkolnego. Rodzice, decydujący się posłać dziecko rokwcześniej,muszą więc liczyć się z konsekwankcjami.  Dziecko nieradzące sobie w szkole nie będzie mogło być zwolnione z tego obowiązku, a to czy obowiązek został spełniony będzie kontrolowany przez dyrektora. Jeżeli dziecko przestanie z jakiegoś powodu chodzić do szkoły może zostać nałożona kara na rodziców. Dyrektor ma obowiązek powiadomić gminę.

 Do tej pory w sytuacji, w której sześciolatek nie radził sobie w szkole, mógł zostać cofnięty do przedszkola. Od tego roku będzie miał możliwość pozostania w pierwszej klasie na drugi rok.Jak wynika z § 20 pkt 9 rozporządzenia z 30 kwietnia  2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U nr 83 poz. 562 z późn. zm) wynika, że jest możliwość, że w przypadkach wyjątkowych, w których uczeń nie radzi sobie z programem klas I-III rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy. Rodzice również mogą wnioskować o taką decyzję. Mogą też ułatwić ją radzie poprzez przedstawianie radzie opinii z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Należy się więc zastanowić, czy jest faktycznie powód posyłania dziecka do szkoły rok wcześniej. Może warto pozwolić się dziecku cieszyć dzieciństwem rok dłużej w przedszkoly niż naraż na traume pozostawania w tyle klasy lub pozostawania na kolejny rok już w pierwszych latach edukacji?

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: K.Malolepszy; Zdjęcie: Kurt F. Domnik/pixelio.de