Kreditech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 30 grudnia 2016 r. wydał decyzję nr RWA-9/2016 stwierdzającą stosowanie przez Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów* polegających na:

 • a) prezentowaniu w telewizyjnych reklamach kredytu konsumenckiego informacji wymaganych ustawą o kredycie konsumenckim w sposób niewidoczny, a w konsekwencji niejednoznaczny i niezrozumiały, oraz stwierdzającą zaniechanie stosowania tej praktyki z dniem 1 marca 2015 r.
 • b) prezentowaniu na stronie internetowej www.kredito24.pl wprowadzających w błąd informacji, że pożyczane środki pieniężne zostaną przelane na konto konsumenta w ciągu 10 minut, podczas gdy z treści stosowanego Formularza informacyjnego dotyczącego umowy wynika, że przelew na rachunek bankowy klienta następuje w przeciągu 24 godzin od zatwierdzenia wniosku o pożyczkę oraz stwierdzającą zaniechanie stosowania tej praktyki z dniem 1 marca 2016 r.

Czytaj całą treść decyzji

Jak spłacić pożyczkę?

1. Spłata w terminie

Informacje dotyczące kwoty i terminu spłaty znajdziesz w swojej umowie ramowej, a także na profilu użytkownika. By zalogować się do swojego profilu kliknij tutaj. Po wybraniu opcji „Spłać całość” będziesz mógł dokonać natychmiastowej płatności poprzez system Dotpay.

Pożyczkę możesz również spłacić bezpośrednio na nasze konto bankowe:

 • Kreditech Polska Sp z o.o. ul. Prosta 32
 • 00-838 Warszawa
 • 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554
 • Tytuł przelewu: imię i nazwisko_ numer pożyczki/ numer PESEL

Jak tylko wpłata zaksięguje się na naszym koncie, otrzymasz mailowe potwierdzenie spłaty pożyczki.

2. Przedłużenie

By przedłużyć termin spłaty swojej pożyczki o 7, 15 lub 30 kolejnych dni musisz uiścić odpowiednią opłatę (*minimalna wpłata 10 zł).

W celu dokonania natychmiastowej płatności poprzez system Dotpay, zaloguj się na swój profil użytkownika (http://www.kredito24.pl/login) i wybierz opcję „Przedłuż”.

Możesz również dokonać spłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe:

 • Kreditech Polska Sp z o.o. ul. Prosta 32
 • 00-838 Warszawa
 • 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554
 • Tytuł przelewu: imię i nazwisko_ numer pożyczki/ numer PESEL

Jak tylko wpłata zaksięguje się na naszym koncie, otrzymasz maila z nowym terminem spłaty.

3. Spłata po terminie

Jeśli termin spłaty pożyczki już minął, zgodnie z waunkami umowy ramowej do zobowiazania zostaną doliczone opłaty z tytułu opóźnienia w spłacie. Informacje odnośnie aktualnej kwoty do spłaty znajdziesz na swoim profilu użytkownika (http://www.kredito24.pl/login).

Posiadając środki na spłatę całego zobowiązania możesz dokonać wpłaty poprzez system Dotpay dostępny na profilu użytkownika po wybraniu opcji „Spłać całość”.

Możesz również dokonać spłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe:

 • Kreditech Polska Sp z o.o. ul. Prosta 32
 • 00-838 Warszawa
 • 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554
 • Tytuł przelewu: imię i nazwisko_ numer pożyczki/ numer PESEL

Jak tylko wpłata zaksięguje się na naszym koncie, otrzymasz mailowe potwierdzenie spłaty pożyczki.

Jeśli nie jesteś obecnie w stanie spłacić całej pożyczki wraz z doliczonymi opłatami, możesz skorzystać z opcji spłaty częściowej z przedłużeniem.
Wpłacając 50% kwoty zobowiązania, termin spłaty pożyczki zostanie wydłużony o 30 dni. Po odjęciu opłaty za przedłużenie, pozostała część spłconej kwoty zostanie zaksięgowana na poczet spłaty pożyczki.

Szczegółowe informacje oraz możliwość skorzystania z tej opcji są dostępne po zalogowaniu się na profil użytkownika i wybraniu opcji „Spłać część”.
By zalogować się na profil użytkownika kliknij tutaj. (http://www.kredito24.pl/login).

Możesz również dokonać spłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe:

 • Kreditech Polska Sp z o.o.ul. Prosta 32
 • 00-838 Warszawa
 • 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554
 • Tytuł przelewu: imię i nazwisko_ numer pożyczki/ numer PESEL