Jak obniżka stóp procentowych wpływa na dostępność kredytów?

W mijających miesiącach NBP systematycznie obniżało stopy procentowe. Odbiło się to znacząco na oprocentowaniu kredytów konsumenckich. Zgodnie z ustawą antylichwiarską, maksymalne oprocentowanie , jakim może byc obciążona pożyczka  jest równe czterokrotności stopy lombardowej. W chwili obecnej wynosi ono 4,5 proc. W związku z tym maksymalne roczne oprocentowanie oferowane przez banki nie może przekroczyć 18 proc..

Obecnie, na polskim rynku, średnie oprocentowanie wynosi ok. 15 proc.. Dla porównania, w listopadzie 2012 roku, utrzymywało się ono na poziomie 20 proc.

Wyższe oprocentowanie, dawało bankom swobodę w ustanowianiu dowolnej marży kredytowej, umożliwiającej im pokrycie ryzyka przyznania kredytu również mniej wiarygodnym klientom. W chwili obecnej, poprzez obniżenie oprocentowania , banki nie będą w stanie udzielać takiej samej ilości kredytów, co poprzednio, a także niektóre oferty kredytowe mogą się okazać nierentowne. Może to spowodować przejście klientów do sektora pożyczek pozabankowych – jak podaje portal www.gazetaprawna.pl.

Co więcej, banki, w celu zrekompensowania niskiego oprocentowania mogą zacząć naliczać nowe opłaty, takie jak ubezpieczenia, oraz prowizje.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż od kilkunasty miesięcy, wartość rynku kredytów konsumenckich systematycznie spada. W marcu 2013 roku wynosiła ona niecałe 122 mld zł, a dla porównania, dwa lata temu ponad 130 mld zł.

Konsekwencją obniżenia maksymalnego limitu oprocentowania jest również spadek liczby sprzedawanych kart kredytowych. Ich oprocentowanie jest zbliżone do limitu z ustawy antylichwiarskiej. W związku z tym, gdy limit ten spada, dostępność kart również maleje. Obecnie na polskim rynku jest niecałe 6,5 mln kart kredytowych. Natomiast w 2009 roku liczba ta wynosiła blisko 11 mln.

 

Autor: U. Pożoga / Kredito24  Zdjęcie: T. Hegewald / Pixelio.de