Izba rozrachunkowa

Izba rozrachunkowa- jest to organizacja, której zadaniem jest rozliczanie zawartych na giełdzie kontraktów i zagwarantowanie ich stosownego wykonania. Staje się w ten sposób jedną ze stron kontraktu pomiędzy sprzedającym oraz nabywcą. Izba rozrachunkowa wymaga od swoich członków prowizji rozrachunkowej a także dodatkowych świadczeń.