Instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne (derywaty) – instrumenty finansowe, które mają na celu minimalizować ryzyko związane ze zmianami nastepującymi w procesach giełdowych – zmianami kursów giełdowych, oprocentowaniem, skokami cenowymi. Instrumenty pochodne należą do osobnege segmentu rynku giełdowego, w jego skład wchodzą arbitraż, spekulacja, “financial futures”, warrant.