Inkaso

Inkaso jest warunkową formą płatności polegającą na pobraniu przez bank od kupującego na korzyść sprzedającego określonej sumy pieniędzy w zamian za wydanie dokumentów stwierdzających prawo własności towaru lub w zamian za zabezpieczenie zapłaty należności.  Inkaso dokumentowe jest zwykle stosowane transakcjach handlu zagranicznego. W transakcjach typu inkaso występują podmioty: podawca dokumentów (zleceniodawca inkasa), bank podawcy, bank inkasujący oraz płatnik. Podawca dokumentów ponosi całkowite ryzyko niewykupienia dokumentów.