Inkaso proste

Inaczej inkaso finansowe. Ten rodzaj inkasa dotyczy systemu bezdokumentowego. Przedmiotem tego instrumentu finansowego są wyłącznie dokumenty finansowe wymienione poniżej. Należą do nich weksel własny, czek, trata, banknoty, akcje, kwity depozytowe jak i obligacje. Dokumenty określające transakcję mogą być dostarczone przez zleceniodawcę inkasa bezpośrednio do podmiotu płatniczego.