Inkaso kasowe

Jest to usługa banku, która polega na wymianie złożonych przelewów kasowych na inne przelewy kontrahenta na warunkach złożonych przez zleceniodawcę. Umowa takiego rodzaju usługi polega na zobowiązaniu się banku do wydania przedmiotu inkasa osobie, którą wskaże zleceniodawca po dopełnieniu warunków umowy.