Inkaso importowe

Jest to bezgotówkowa forma płatności pomiędzy eksporterem i importerem. Polega ona na tym, że instytucja inkasująca, na przykład bank, która działa w imieniu eksportera, pobiera określoną kwotę pieniężną za wydanie przedmiotu inkasa importerowi. Przedmiotami inkasa najczęściej są dokumenty finansowe, na przykład weksle oraz dokumenty handlowe, takie jak faktury dokumenty transportowe, czy dokumenty ubezpieczeniowe.