Inkaso gotówkowe

Inkaso gotówkowe- jest to jeden z rodzajów inkasa. Polega ono na udostępnienie płatnikowi dokumentów przez bank. Dzieje się to po zapłaceniu przez niego określonej należności finansowej. Należności takowe są z reguły bezgotówkowe, dokonane muszą być najwyżej 3 dni po otrzymaniu zawiadomienia z banku.