Inkaso eksportowe

Rodzaj płatności mająca postać umowy pomiędzy eksporterem a jego bankiem (lub inną instytucją pośredniczącą) na dostarczenie dokumentacji handlowej lub/ i  finansowej importerowi w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty sumy podlegającej inkasu. Inkaso eksportowe jest produktem zabezpieczającym transakcje handlowe.