Inkaso dokumentowe

Forma zabezpieczenia transakcjihandlowej polegająca na zawarciu umowy, na podstawie której eksporter składa odpowiednie dokumenty do swojego banku, który te dokumenty przesyła do banku importera, a ten po pobraniu odpowiedniej kwoty z rachunku importera i przekazaniu jej na rachunek eksportera, przekazuje te dokumenty importerowi. Dopiero wówczas eksporter może odebrać towar.